Общи условия Афилейт програма

Какво представлява афилиейт маркетингът?

Афилиейт маркетингът е форма на онлайн маркетинг, която се базира на CPA модела т.е. Cost Per Action /Цена при действие/.

В афилиейт маркетинга, един онлайн магазин, плаща на лицата, регистрирани в дадена платформа за афилиейт маркетинг (наричани афилиати), за всяко извършено действие в полза на онлайн магазина (наричано конверсия). Една конверсия представлява продажба. Афилиатите печелят 5% комисиона за всяка регистрирана конверсия.

Използваните методи за промотиране от афилиатите могат да включват реклама чрез показване на банери в техните блогове, уебсайтове, публикуването на статии, ревюта, препоръки или друг вид съдържание, промотиране чрез pay-per-click кампании (пр. Google AdWords), публикации и реклами в социалните мрежи /страници и групи/.

Период на комисиони – период на живот на бисквитките

При отваряне на афилиейт линк, в браузъра на потребителя се инсталира бисквитка. Всяка бисквитка има продължителност на живот 30 дни, така както и размерът на комисионата от 10%.

Периодът на комисионите (или продължителността на живот на бисквитките) е много важен индикатор, който определя периода, през който афилиатите могат да регистрират комисиона, след като потребителят е взаимодействал с промоционалния инструмент. Ако потребителят кликне само веднъж върху инструмента за реклама, афилиатът ще регистрира комисиони за всички поръчки, които потребителят направи в периода на живот на бисквитките.

Кога се извършват плащанията на комисионите

Изплащането на натрупаните и одобрените комисиони се извършва между 20-30 –то число на месеца, за предходен месец. Заявките за плащане се генерират автоматично на всяко 15-то число на месеца.

Генерирането на заявка за плащане става автоматично, ако текущата печалба надвишава минимума от 100 лева, за предходен месец.

Между афилиата и www.fenzona.bg трябва да има сключен договор, да са предоставени всички нужни документи за установяването на удръжките, които се прилагат върху печалбите, в случаите на физически лица и да е предоставена фактура за предоставяне на комисионна за рекламни услуги, в случаите, когато афилиатите са юридически лица или физически лица с Булстат регистрация.

Необходими документи за извършване на плащания към афилиатите:

Афилиатите могат да промотират и да получават комисиони, съгласно договор с ФЕН ЗОНА ЕООД.  В платформата могат да бъдат генерирани три типa договори с:

1. Юридически лица – След издаване на фактура към ФЕН ЗОНА ЕООД – със или без ДДС в зависимост дали имат регистрация по ЗДДС

2. Самоосигуряващи се лица – физически лица, които имат собствен Булстат / като свободна професия с предмет на дейност – маркетингова и/или рекламна дейност/ – 2 начина:
– след издаване на фактура към ФЕН ЗОНА ЕООД – със или без ДДС в зависимост дали имат регистрация по ЗДДС;
– след деклариране, че са самоосигуряващи се лица и удържане само на ДОД при източника, /т.е. при изплащането на договорената комисионна/ съгласно чл. 55 от ЗКПО

3. Физически лица /без регистриран собствен Булстат и самоосигуряване/ – от акумулираната комисионна съгласно клаузите на сключения договор, се удържат полагаемите социални и здравни осигуровки, както и полагащият се ДОД и нетното възнаграждение се превежда по декларирана от афилиата банкова сметка. Ние, като платци по сключеният договор декларираме начисленото комисионно възнаграждение, в едно с начислените, удържани и платени към бюджета СО и ДОД, в законно установените срокове. Този тип договори – са приравнени по своето предназначение, на така наречените граждански договори и/или договори за изпълнение на поръчка/задание/.