Томбола Свети Валентин – Условия

Наближава Свети Валентин! Време е за любов! ФЕН ЗОНА обича всички свои клиенти, затова обявяваме МЕСЕЦ НА ЛЮБОВТА. Ще раздадем награди и подаръци. Всеки от Вас може да Спечели комплект тениски за двойки или комплект чаши за двойки.

Кой може да участва?

Всеки направил поръчка от онлайн магазин Fenzona.bg или на лично съобщение от Фейсбук страницата ни Фен Зона – Тениски и Фото подаръци в периода от 15.01.2020 до 14.02.2020 год. включително.

Наградите, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 17.01.2020. в 15:00 часа. Наградният фонд за томболата е осигурен от ФЕН ЗОНА ЕООД.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на кампанията „МЕСЕЦ НА ЛЮБОВТА с НАГРАДИ”

I. Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от ФЕН ЗОНА ЕООД, наричан за краткост ФЕН ЗОНА

Участниците в томболата се задължават да спазват изложените подолу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила от оповестяването им

на Fenzona.bg.

II. Продължителност на кампанията

Кампанията „МЕСЕЦ НА ЛЮБОВТА с НАГРАДИ” се провежда за периода от 15.01.2020 до 14.02.2020 год. включително.

III. Територия на кампанията

Кампанията „МЕСЕЦ НА ЛЮБОВТА с НАГРАДИ” се организира и провежда в онлайн магазин Fenzona.bg и във Фейсбук страницата ни Фен Зона –

Тениски и Фото подаръци

IV. Механизъм

Всеки клиент пазарувал от ФЕН ЗОНА, през периода 15.01.2020 до 14.02.2020 год. вкл., автоматично участва в томбола за спечелване на една от 6 НАГРАДИ – 3 комплекта от 2 тениски за двойки или 3 комплекта от 2 чаши за двойки.

За участие в томболата с награден фонд не е необходимо да попълните талона за участие, а да направите поръчка на продукти от сайта на

ФЕН ЗОНА или от фейсбук страницата.

Няма ограничение за сумата на поръчката. Всяка поръчка увеличава шанса да спечелите.

V. Видове награди в томболата

1 вид – комплект тениски за двойки
2 вид – комплект чаши за двойки
Ще бъдат раздадени 3 броя комплекта тениски за двойки и 3 броя комплекта чаши за двойки.

VI. Процедура за получаване на наградите

Кампанията е валидна за периода от 15.01.2020 до 14.02.2020 год. вкл. Наградите ще бъдат изтеглени на случен принцип пред свидетели и ще

бъде излъчено видео от томболата в официалните канали на ФЕН ЗОНА. Името на печелившите участици ще бъде публикувано до 18.01.2020г. в

официалните канали на ФЕН ЗОНА. Наградите ще се изпратят до печелившите участници за сметка на ФЕН ЗОНА посредством куриерска фирма Еконт, до 5 работни дни след уточняване на дизайна и размера на подаръците.

Печелившите участници могат да изберат дизайн за комплектите от нашия каталог. Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в

присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Право на участие

В кампанията имат право да участват всички клиенти, пазарували от уеб страницата на ФЕН ЗОНА или фейбсук страницата. Нямат право да участват служителите на ФЕН ЗОНА ЕООД и техни роднини.

VIII. Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в

случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора,

като не се дължи заплащане от негова страна.

IX. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Печелившите в томболата на ФЕН ЗОНА ще спечелят обявената награда, а не паричната й равностойност.

X. Прекратяване на кампанията

Организаторът на томболата има правото да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства,

злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде

постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на Интернет адрес Fenzona.bg за

периода на промоцията. Повече информация може да получите и на телефон 0876 720 600.

С включването си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.

1 thoughts on “Томбола Свети Валентин – Условия

  1. Гергана Ракаджиева says:

    Много коректни, точни и бърза доставка. Качеството е един път, силно препоръчвам! Със сигурност ще поръчам отново от този сайт!

Вашият коментар